All posts tagged 'APHR'

Kerjasama dwipartisan Eksekutif-Parlimen kaedah terbaik ketika darurat

Oleh B. Suffian Badan pemikir progresif, Research for Social Advancement (REFSA), menyokong saranan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) …