All posts tagged 'Ataturk'

Bahagian IV: ‘Ataturk’ wujud sepanjang sejarah

Rakyat dikelabukan dengan beberapa kebaikan bagi terus menyokong regim yang mahu terus berkuasa; rakyat dibiarkan tidak berdikari atas keupayaan peribadi mereka dan sebaliknya ditaklukkan di bawah pemerintah.