All posts tagged 'Hafiz Hamzah'

Kritik, kraf dan kehalusan: Pertanyaan-pertanyaan tentang sastera (Bahagian II)

Kritikan sastera yang bermakna bagi saya adalah sebuah kritikan yang membuka penglihatan baru terhadap sesebuah teks, dan membantu khalayak …

Kritik, kraf dan kehalusan: Pertanyaan-pertanyaan tentang sastera (Bahagian I)

Saya ingin percaya bahawa kritikan sastera di Malaysia ketika ini berlangsung dengan penuh ghairah dan sedang mengutarakan kepelbagaian suara …