All posts tagged 'Hutan Pengeluaran'

Kerajaan harus nilai semula status keluasan hutan pengeluaran

Menurut Sivakumar, Malaysia mengekalkan 56.4 peratus hutan bersamaan 18.48 juta hektar keluasan, namun 72 peratus daripadanya dikategori sebagai Hutan Pengeluaran, manakala 27 peratus sahaja sebagai Hutan Simpan.