All posts tagged 'Islam politik'

Islam politik tidak ada masa depan – Dr Maszlee

“Masa depan adalah bersama masyarakat terbuka (open society). Islam politik mahupun Muslim demokrat tidak boleh hidup secara eksklusif,” kata pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Dr Maszlee Malik.