All posts tagged 'Malaysia – Israel'

Speaker arah Menteri tak jawab soalan hubungan dagang Malaysia-Israel?

Dalam soalan bertulis yang dikemukakan kepada MITI dua hari lalu, Er meminta kerajaan menyatakan statistik perdagangan secara langsung atau tidak langsung di antara Malaysia dan Israel semenjak tahun 1996 sehingga kini.