All posts tagged 'Mujahid Yusof Rawa'

Sisters In Islam, sekali lagi

Mengkritik institusi Islam dan pihak berkuasa agama dalam kerangka perundangan bukan bermakna mengkritik Islam dari sudut teologi atau syariatnya.

Islam dan pluralisme (Bahagian 1)

Tidak ada pada sesuatu masa itu manusia berada pada satu agama kecualilah pada saat Adam diturunkan Allah ke atas muka bumi manusia, namun dalam generasi seterusnya kesesatan keturunan generasi Adam melahirkan kepelbagaian dalam memahami keperluan untuk beragama.