All posts tagged 'Uthaya Sankar SB'

Mengenali Thirukkural – Bahagian 2

Bahagian pertama Thirukkural adalah aram (dharma atau virtue) yang membicarakan tentang kebajikan, pentadbiran negara dan cara mencapai moksha (bersatu dengan …