All posts tagged 'umar'

Umar si anak luar biasa

Walau menghidap autisme tetap berbakat dalam muzik.