Sumber kewangan program Anak Emas Pulau Pinang itu adalah sama dengan program penghargaaan warga emas,...

Empat pemimpin DAP bersedia menjadi saksi berhubung penafian pihak berkuasa yang menyembur dan menembak...

...

...

...

...

...

...

...

“Islam merupakan agama yang bersifat global, iaitu untuk semua, dan sesiapa pun boleh mempelajari...

“Ketika dunia berusaha mempertahankan hak asasi manusia agar tidak dicemar, tiba-tiba kita pula...

Namun, pada hemat saya, kejayaan terbesar pada 9 Julai ialah ia telah menghapuskan satu stigma lama...