All posts in 'Budaya' Subscribe

Mengenali Thirukkural – Bahagian 8

Sikap merendah diri merupakan ciri insan yang berhemah dan berpekerti mulia. Individu seperti ini juga akan mampu mengawal diri …

Falsafah menifestasi cinta dan gagalisme

Sebagai manusia kegagalan itu menjadi lumrah hidup apatah lagi kegagalan dalam cinta, setiap manusia itu pasti ada pengalamannya tersendiri. …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 7

Sikap berlaku adil dan saksama sering ditekankan dalam kehidupan. Dalam konteks Malaysia, pelajar Bukan Islam yang mengikuti kelas Pendidikan …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 6

Sikap mengenang budi dan jasa orang sangat ditekankan dalam budaya masyarakat yang bertamadun. Dalam hal ini, sepuluh kural yang …

Godzilla dan politik global

Amaran: Filem ini yang sedang ditayangkan di pawagan di Malaysia tidak sesuai untuk kanak-kanak yang belum cukup umur, remaja …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 5

Amalan kunjung-mengunjung dalam kalangan sahabat, saudara mara dan jiran tetangga dilihat semakin berkurangan dalam budaya masyarakat moden yang semakin …

AKAR: Pengenalan siri sejarah komuniti Malaysia

Siri ini adalah satu inisiatif pembelajaran bersama (mutual learning), dimana penulis berkongsi dan merumuskan bahan bacaan yang dikhatam. Selain …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 4

Dalam budaya India, kehidupan seorang individu – lelaki atau wanita – dianggap sempurna hanya selepas berkahwin, dan mempunyai anak. …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 3

Sementara Bab 1 dalam Bahagian Aram teks Tirukkural membicarakan tentang kebesaran Tuhan, Bab 2 yang terdiri daripada 10 kural …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 2

Bahagian pertama Thirukkural adalah aram (dharma atau virtue) yang membicarakan tentang kebajikan, pentadbiran negara dan cara mencapai moksha (bersatu dengan …