All posts in 'Budaya' Subscribe

Mengenali Thirukkural – Bahagian 11

Dalam Bab 15 (Kural 141-150) teks Thirukkural, dihuraikan tentang sikap mengelakkan diri daripada menaruh keinginan memiliki isteri orang lain. …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 10

Sifat bersabar dilihat sebagai suatu sifat penting dan terpuji dalam kehidupan manusia. Sabar merupakan sebahagian (bukan separuh) daripada iman. …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 9

Dalam budaya India pada zaman dahulu, poligami adalah perkara biasa. Penelitian terhadap epik seperti Mahabharata dan Ramayana boleh menjelaskan …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 8

Sikap merendah diri merupakan ciri insan yang berhemah dan berpekerti mulia. Individu seperti ini juga akan mampu mengawal diri …

Falsafah menifestasi cinta dan gagalisme

Sebagai manusia kegagalan itu menjadi lumrah hidup apatah lagi kegagalan dalam cinta, setiap manusia itu pasti ada pengalamannya tersendiri. …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 7

Sikap berlaku adil dan saksama sering ditekankan dalam kehidupan. Dalam konteks Malaysia, pelajar Bukan Islam yang mengikuti kelas Pendidikan …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 6

Sikap mengenang budi dan jasa orang sangat ditekankan dalam budaya masyarakat yang bertamadun. Dalam hal ini, sepuluh kural yang …

Godzilla dan politik global

Amaran: Filem ini yang sedang ditayangkan di pawagan di Malaysia tidak sesuai untuk kanak-kanak yang belum cukup umur, remaja …

Mengenali Thirukkural – Bahagian 5

Amalan kunjung-mengunjung dalam kalangan sahabat, saudara mara dan jiran tetangga dilihat semakin berkurangan dalam budaya masyarakat moden yang semakin …

AKAR: Pengenalan siri sejarah komuniti Malaysia

Siri ini adalah satu inisiatif pembelajaran bersama (mutual learning), dimana penulis berkongsi dan merumuskan bahan bacaan yang dikhatam. Selain …

Page 1 of 2712345...1020...Last »