Berita Subscribe

Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Datuk Abdul Rahman Dahlan diminta menjelaskan alasan insinerator Pangkor menolak cadangan menggunapakai piawaian Jepun dalam pengurusannya.

Memetik laporan ‘Irregular Maritime Movement’ oleh UNHCR, dianggarkan kira-kira 25,000 orang hanyut telah bertolak dari Teluk Bengal pada suku pertama 2015 dengan harapan untuk sampai ke Malaysia menerusi jalan laut.

Tambah Steven, fenomena ini menunjukkan perjuangan Pakatan Rakyat membantah GST sejak diumumkan untuk dilaksanakan pada 2009 adalah bertepatan dengan kehendak rakyat.

Memandangkan perkembangan pesat di Wilayah Iskandar Malaysia serta hubungan yang kian rapat dengan Singapura, Pakatan Rakyat Johor berpendapat bahawa satu Pelan Induk Pengangkutan Negeri Johor (Johor Transport Masterplan) yang menyeluruh perlu dilaksanakan segera

Filem merupakan salah satu medium yang berkesan dalam penyampaian sesuatu idea ataupun kritikan, sama ada bagi tujuan pendidikan mahupun propaganda. Filem boleh digunakan sebagai alat untuk menggerakkan kuasa progresif masyarakat, yakni untuk merangsangkan pemikiran dan pencerahan terhadap sesuatu idea.

Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara Tony Pua hari ini mempersoalkan kemampuan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Paul Low yang gagal menjalankan portfolionya.

Melayu dan DAP

Rencana